Redigeren

Bij een grote lap tekst zullen mensen sneller geneigd zijn om het niet te lezen. Het is dus belangrijk dat de tekst kort en pakkend is zonder onvolledig te zijn.

Is de tekst logisch, overzichtelijk, niet te lang of juist te kort? Is er een andere indeling nodig? Moet er gewerkt worden met een inleiding, kopjes en een conclusie? Sluit de tekst ook aan bij de doelgroep?  Komt de informatie in de tekst wel goed naar voren? Kan het anders of eenvoudiger worden geformuleerd? Leest de tekst makkelijk? Zijn de gebruikte vaktermen ook duidelijk bij de lezer?

Uw teksten worden nagekeken op grammatica, spelling én er wordt gekeken naar de indeling van de tekst. U levert  de tekst aan (Word-document) en wij gaan ermee aan de slag. Vervolgens krijgt u een versie met suggesties en correcties én een versie met de uitgevoerde suggesties en correcties.

Wilt u meer informatie, wilt u weten of het klikt en wij aan uw eisen voldoen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

info@all2correct.nl