Diensten

Neemt u teksten met taalfouten serieus?
Wilt u er zeker van zijn dat uw teksten foutloos zijn?
All2Correct corrigeert of redigeert uw teksten.

All2Correct laat u vooraf weten waar u aan toe bent.
U krijgt een duidelijke offerte waarin uw wensen zijn verwerkt.
We maken een inschatting van de uren die nodig zijn en alleen de gemaakte uren worden in rekening gebracht.
All2Correct hanteert verschillende tarieven voor verschillende werkzaamheden.