Motivatie

Motivatie

Als je gaat kijken in woordenboeken, naslagwerken en encyclopedieën zijn er veel betekenissen van ‘motivatie’ te vinden.
Een kleine greep:
– Motivatie is datgene wat een individu tot een bepaald gedrag drijft.
– Wens om iets dat je wilt ook werkelijk te doen.
– Enthousiasme voor een taak.
– Bereidheid tot het verrichten van een bepaald gedrag.
– Begrip dat verwijst naar een geheel van factoren die maken dat de mens een bepaalde handeling stelt of nalaat ze te stellen. Motivatie is een term die in de psychologie gebruikt wordt voor de innerlijke gesteldheid waardoor een levend wezen tot zekere activiteiten komt.
– De prikkel die mensen ertoe beweegt om iets te doen of na te streven.
– De zin om iets te doen.
– Is een term uit de psychologie, criminologie en pedagogiek om uit te drukken dat iemand iets (een zeker doel) probeert te bereiken, dan wel een bepaalde prestatie wil leveren. Het begrip ontstond pas na de uitvinding van de mechanische klok (!)
– De concrete gedachte om iets te doen en het gevoel erbij dat maakt dat dit wordt omgezet in daden.

Het komt er op neer dat motivatie iets is dat ervoor zorgt dat je iets bereikt dat je graag wilt.
We hebben het dan over intrinsieke motivatie. De motivatie komt vanuit de persoon zelf.
Maar er is ook een andere motivatie; extrinsieke motivatie. Deze komt van buiten af en kun je zien als een beloning of straf bij een bepaalde handeling.
Persoonlijk denk ik dat je iemand eerder motiveert door te belonen dan door te bestraffen, maar goed, dat is mijn mening.

Hoe komt het dan dat de (intrinsieke) motivatie soms ver te zoeken is?
Het kan zijn dat je de taak waarvoor je staat te makkelijk of juist te moeilijk is.
In het eerste geval word je niet (meer) uitgedaagd en zal je het beginnen waarschijnlijk uitstellen of niet met de volledige inzet aan de taak beginnen en dus afraffelen. Het eindresultaat is dan misschien wel zo dat je denkt “zie je wel…ik kan het ook echt niet”, waardoor de kans bestaat dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt.
Is de taak te moeilijk, dan zal je ook niet snel aan de taak beginnen. Je stelt het maar uit, verzint iedere keer wel weer een andere smoes en ziet er als een berg tegenop.
Of je begint helemaal niet, immers, het is TE moeilijk en ook dan komt die totaal niet productieve gedachte om de hoek kijken “ik kan het echt niet”.

Hoe kun je ervoor zorgen dat je wel gemotiveerd blijft?
Ook daar is natuurlijk al veel over geschreven en gezegd. Hieronder volgen de tips die mij het meeste aanspreken.
– Kies een doel dat de moeite waard is, het geeft je positieve energie.
– Focus op het goede.
– Vier je successen, hoe klein ze ook zijn. Elk succes(je) brengt je dichterbij het doel.
– Vraag om extrinsieke motivatie. Zoek steun, vraag of de ander jou kan vertellen dat je goed bezig bent.
– Houd het SMART. Stel voor jezelf SMART-doelen op (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden)
– Neem de tijd.
– Neem de vrije tijd. Ga het bos in, een boek lezen, sporten of een vriend(in) bezoeken. Alles om even los te
komen van, alles om ervoor te zorgen dat je weer de motivatie krijgt om verder te gaan.